• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Xe đẩy Sumo - Thái Lan  »  Xe đẩy mặt sàn thép SUMO

Xe đẩy mặt sàn thép SUMO

Xe đẩy hàng SUMO HL-110C

Model: SUMO HL-110C

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 11,2 kg
 • Tải trọng : 170 kg
 • Đường kính bánh xe : 100 mm
 • Kích thước xe : 745 x 485 x 860mm
 • Kích thước sàn : Dài 710 x Rộng 450(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe: : xe đẩy tay (Gấp được)
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng SUMO HB-210C

Model: SUMO HB-210C

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 18,6 kg
 • Tải trọng : 300 – 370 kg
 • Đường kính bánh xe : 125 mm
 • Kích thước xe : 915 x  615 x 860mm
 • Kích thước sàn : Dài 900x Rộng 600(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe: : xe đẩy tay (Gấp được)
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng SUMO HG-310C

Model: SUMO HG-310C

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 38 kg
 • Tải trọng : 400 kg
 • Đường kính bánh xe : 200 mm
 • Kích thước xe : 1170 x 765  x 865mm
 • Kích thước sàn : Dài 1125 x Rộng 720(mm)
 • Khoảng cách giữa 2 sàn : 495(mm)
 • Cao tay cầm: 865 mm
 • Kiểu xe: : xe đẩy tay (Gấp được)
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng SUMO HG-510C

Model: SUMO HG-510C

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 40,4 kg
 • Tải trọng : 500 kg
 • Đường kính bánh xe : 200 mm
 • Kích thước xe : 1170 x 765  x 865mm
 • Kích thước sàn : Dài 1125 x Rộng 720(mm)
 • Khoảng cách giữa 2 sàn : 495(mm)
 • Cao tay cầm: 865 mm
 • Kiểu xe: : xe đẩy tay (Gấp được)
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO HL-120D

Model: SUMO HL-120D

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 17,2 kg
 • Tải trọng : 150 kg
 • Đường kính bánh xe : 100 mm
 • Kích thước xe : 785 x 485 x 860mm
 • Kích thước sàn : Dài 710 x Rộng 450(mm)
 • Khoảng cách giữa 2 sàn : 495(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe: Xe đầy tay 2 tầng có lưới bảo vệ xung quanh
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO HL-120M

Model: SUMO HL-120M

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 22,5 kg
 • Tải trọng : 150 kg
 • Đường kính bánh xe : 100 mm
 • Kích thước xe : 790 x 485 x 1010mm
 • Kích thước sàn : Dài 710 x Rộng 450(mm)
 • Khoảng cách giữa 2 sàn : 490(mm)
 • Cao tay cầm: 1010 mm
 • Kiểu xe: Xe đầy tay 2 tầng có lưới bảo vệ xung quanh
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO HL-120S

Model: SUMO HL-120S

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 15,6 kg
 • Tải trọng : 150 kg
 • Đường kính bánh xe : 100 mm
 • Kích thước xe : 765 x 485 x 860mm
 • Kích thước sàn : Dài 710 x Rộng 450(mm)
 • Khoảng cách giữa 2 sàn : 240(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe: Xe đầy tay 2 chiều
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng SUMO HL-130D

Model: SUMO HL-130D

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 3 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 22,6 kg
 • Tải trọng : 150 kg
 • Đường kính bánh xe : 100 mm
 • Kích thước xe : 785 x 485 x 860mm
 • Kích thước sàn : Dài 710 x Rộng 450(mm)
 • Khoảng cách giữa 2 sàn : 240(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe: Xe đầy tay 2 chiều
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng SUMO HL-130S

Model: SUMO HL-130S

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 3 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 22,6 kg
 • Tải trọng : 150 kg
 • Đường kính bánh xe : 100 mm
 • Kích thước xe : 765 x 485 x 860mm
 • Kích thước sàn : Dài 710 x Rộng 450(mm)
 • Khoảng cách giữa 2 sàn : 240(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe: Xe đầy tay 2 chiều
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO HB-212

Model: SUMO HB-212

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 19,4 kg
 • Tải trọng : 300 kg
 • Đường kính bánh xe : 125 mm
 • Kích thước xe : 935 x 615 x 860mm
 • Kích thước sàn : Dài 880 x Rộng 580(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe: Xe đầy tay 2 chiều
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO HB-213

Model: SUMO HB-213

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 28,6 kg
 • Tải trọng : 300 kg
 • Đường kính bánh xe : 125 mm
 • Kích thước xe : 1000 x 615 x980mm
 • Kích thước sàn : Dài 880 x Rộng 580(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay có lưới bảo vệ xung quanh
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

 

Xe đẩy hàng SUMO 2 tầng HB-220S

Model: SUMO HB-220S

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 29,2 kg
 • Tải trọng : 300 kg
 • Đường kính bánh xe : 125 mm
 • Kích thước xe : 940 x 615 x 950mm
 • Kích thước sàn :  880 x  580mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Khoảng cách giữa 2 sàn  : 525mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay 3 tầng
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO 3 tầng HB-230D

Model: SUMO HB-230D

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 39 kg
 • Tải trọng : 300 kg
 • Đường kính bánh xe : 125 mm
 • Kích thước xe : 940 x 615 x 950mm
 • Kích thước sàn :  880 x  580mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Khoảng cách giữa 2 sàn  : 245mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay 3 tầng
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

 

Xe đẩy hàng SUMO 3 tầng HB-230S

Model: SUMO HB-230S

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 36,2 kg
 • Tải trọng : 300 kg
 • Đường kính bánh xe : 125 mm
 • Kích thước xe : 940 x 615 x 950mm
 • Kích thước sàn :  880 x  580mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Khoảng cách giữa 2 sàn  : 245mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay 3 tầng
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO HL-111

Model: SUMO HL-111

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 10,2 kg
 • Tải trọng : 170 kg
 • Đường kính bánh xe : 100 mm
 • Kích thước xe : 745 x 485 x 860mm
 • Kích thước sàn : 710 x 450(mm)
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 160mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay cố định
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO HG-211

Model: SUMO HG-211

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 15,4 kg
 • Tải trọng : 300 kg
 • Đường kính bánh xe : 125 mm
 • Kích thước xe : 920 x 615 x 860mm
 • Kích thước sàn : 880 x  580(mm)
 • Cao tay cầm: 865 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 160mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay cố định
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO HG-311

Model: SUMO HG-311

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 36,5 kg
 • Tải trọng : 400 kg
 • Đường kính bánh xe : 150 mm
 • Kích thước xe : 1170 x 765 x 865mm
 • Kích thước sàn : 1125 x 720mm
 • Cao tay cầm: 865 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 160mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay 2 chiều
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO HG-511

Model: SUMO HG-511

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 39,4 kg
 • Tải trọng : 500 kg
 • Đường kính bánh xe : 200 mm
 • Kích thước xe : 1170 x 765 x 865mm
 • Kích thước sàn : 1125 x 720mm
 • Cao tay cầm: 865 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay 2 chiều
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO HG-312

Model: SUMO HG-512

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 44 kg
 • Tải trọng : 500 kg
 • Đường kính bánh xe : 100 mm
 • Kích thước xe : 1170 x 765 x 865mm
 • Kích thước sàn : 1125 x 720mm
 • Cao tay cầm: 865 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay 2 chiều
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng SUMO HG-512

Model: SUMO HG-512

 • Hãng sản xuất: Sumo
 • Xuất xứ : Thái Lan
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 44 kg
 • Tải trọng : 500 kg
 • Đường kính bánh xe : 200 mm
 • Kích thước xe : 1170 x 765 x 865mm
 • Kích thước sàn : 1125 x 720mm
 • Cao tay cầm: 865 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Kiểu xe: xe đẩy tay 2 chiều
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu