• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Bánh xe đẩy hàng  »  Bánh xe giảm xóc

Bánh xe giảm xóc

Bánh xe giám xóc Nansin

Model:  150 – 200mm

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 130- 320 kg
 • Đường kính bánh xe : 150 – 200mm mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 205 – 250 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø150mm 75kg

 • Model:  8006-8-T1-RF-75
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 75 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 – 205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø150mm 75kg

 • Model:  8006-1-T1-RF-75
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 75 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 -205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø150mm 130kg

 • Model:  8006-8-T1-UF-130
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 130 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 – 205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø150mm 130kg

 • Model:  8006-1-T1-RF-130
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 130 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 -205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø150mm 190kg

 • Model:  8006-8-T1-RF-190
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 190 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 – 205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø150mm 190kg

 • Model:  8006-1-T1-RF-190
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 190 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 -205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø150mm 280kg

 • Model:  8006-8-T1-RF-280
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 280 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 – 205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø150mm 280kg

 • Model:  8006-1-T1-RF-280
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 280 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 -205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø150mm 320kg

 • Model:  8006-8-T1-RF-320
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 320 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 – 205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø150mm 320kg

 • Model:  8006-1-T1-RF-320
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 320 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 -205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø200mm 75kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-75
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiếu loại: Bánh xe giảm sóc
 • Tải trọng : 75 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 – 250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø200mm 75kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-75
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 75 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 -250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø200mm 130kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-130
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiếu loại: Bánh xe giảm sóc
 • Tải trọng : 130 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 – 255 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø200mm 130kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-130
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 130 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 -250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø200mm 190kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-190
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiếu loại: Bánh xe giảm sóc
 • Tải trọng : 190 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 – 255 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø200mm 190kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-190
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 190 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 -250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø200mm 280kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-280
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiếu loại: Bánh xe giảm sóc
 • Tải trọng : 280 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 – 255 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc xoay Ø200mm 280kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-280
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 280 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 – 250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe cao su giảm xóc cố định Ø200mm 320kg

 • Model:  8008-1-T1-RF-320
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiếu loại: Bánh xe giảm sóc
 • Tải trọng : 320 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 230 – 250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu