• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Xe đẩy Prestar- Nhật Bản  »  Prestar loại 300 Kg

Prestar loại 300 Kg

Xe đẩy hàng Prestar NF-301 (300kg)

Model: NF-301

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Tải trọng : 300kg
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Trọng lượng xe: 19 kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Kích thước xe (DxRxC):  900 x 600 x  860mm
 • Kích thước cả thùng(DxRxC) : 915 x 615 x 120 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền. có CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-302 (300kg)

Model: NF-302

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 21 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 920 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 880 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền, Có chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-303 (300kg)

Model: NF-303

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 30 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 950 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-304 (300kg)

Model: NF-304

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng, 2 tay đẩy
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 30 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 950 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-307 (300kg)

Model: NF-307

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 31,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 910 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền, có lồng quây
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-314 (300kg)

Model: NF-314

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 28,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 950 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-315 (300kg)

Model: NF-315

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 3 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 39,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 970 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-327(300Kg)

Model: NF-327

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 40 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 1070 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar FL-361

Model: PL-363

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 27 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 1090 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar FL-362

Model: PL-363

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 26 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : Dài 1210 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 870 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar FL-363

Model: PL-363

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 29 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : Dài 1210 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 870 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 220mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar PF-302C-P

Model: PF-305C-P

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 13,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : Dài 815 x rộng 600 mm
 • Cao tay cầm: 875 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 220mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar PF-304C-P

Model: PF-305C-P

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 26,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : 805 x 600 mm
 • Cao tay cầm: 970 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 220mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar PF-305C-P

Model: PF-305C-P

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 3 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 26,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : 805 x 600 mm
 • Cao tay cầm: 970 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 220mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar PF-314C-P

Model: PF-314C-P

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 20 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : 895 x 595 mm
 • Cao tay cầm: 870 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 220mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar NF-S301

Model:  NF-S301

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 19,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : 900 x 600 x 870 (mm)
 • Cao tay cầm: 870 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 220mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar PF-S301C-P

Model: PF-S301C-P

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 16,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : Dài 895 x rộng 595 mm
 • Cao tay cầm: 870 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 220mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu