• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Xe đẩy Prestar- Nhật Bản  »  Prestar loại 100 - 150 Kg

Prestar loại 100 - 150 Kg

Xe đẩy hàng Prestar NB-101 (150kg)

Model:  NB-101

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Tải trọng : 150kg
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Trọng lượng xe: 11,5 kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước xe (DxRxC): 745 x 485 x 860 mm
 • Kích thước cả thùng(DxRxC) : 760 x 495 x 120mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền, Có chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar PM201C

Model:  PM201C

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Sàn nhựa, tay cầm thép,
 • Tải trọng: 200kg
 • Đường kính bánh xe: 8.89cm
 • Kích thước mở: W790×D505×H900
 • Kích thước thu: W670×D490
 • Trọng lượng: 9.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar NB – 102

Model:  NB-102

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 1,5 kg
 • Tải trọng : 150kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : 740mm x 480mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar NB – 104

Model:  NB-104

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 20 kg
 • Tải trọng : 150kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : 740mm x 480mm
 • Cao tay cầm: 850 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar NB – 105

Model:  NB-105

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 3 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 23,9 kg
 • Tải trọng : 150kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : 740mm x 480mm
 • Cao tay cầm: 850 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NB-107

Model:  NB-115

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 20 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : 740mm x 480mm
 • Cao tay cầm: 850 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar NB – 114

Model:  NB-114

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 17,3 kg
 • Tải trọng : 150kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : 740mm x 480mm
 • Cao tay cầm: 850 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar NB – 115

Model:  NB-115

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 3 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 23,4 kg
 • Tải trọng : 150kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : 740mm x 480mm
 • Cao tay cầm: 850 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar NB – 127

Model:  NB-127

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 24,8 kg
 • Tải trọng : 150kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : 740mm x 480mm
 • Cao tay cầm: 990 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar PB-104C-P

Model: PB-104C-P

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Trọng lượng xe: 13 kg
 • Tải trọng : 120kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : Dài 710 x rộng 455 mm
 • Cao tay cầm 855mm
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Kiểu xe : xe đẩy tay.
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

 

 

Xe đẩy Prestar PB-114C-P

Model:  PB-114C-P

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Trọng lượng xe: 13 kg
 • Tải trọng : 120kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : Dài 710 x rộng 455 mm
 • Cao tay cầm 855mm
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

 

 

Xe đẩy Prestar NB-S101

Model:  NB-S101

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Trọng lượng xe: 13 kg
 • Tải trọng : 150kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước : Dài 740 x Rộng 470
 • Cao tay cầm 850mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được).
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền có phanh.
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu