• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Bánh xe đẩy hàng  »  Bánh xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSR-200RB Ø200(mm) cố định

Model:  DSR-200RB Ø200(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 220 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Trọng lượng: 2.09 kg
 • Độ dầy bánh xe: 60 mm
 • Chiều cao bánh xe: 245 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 112 x 63 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSG-150RB-LS Ø150(mm) xoay có phanh

Model:  DSG-150RB-LS Ø150(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 160 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Trọng lượng: 1.78 kg
 • Độ dầy bánh xe: 55 mm
 • Chiều cao bánh xe: 190 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 90 x 90 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSG-150RB Ø150(mm) xoay

Model:  DSG-150RB Ø150(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 160 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Trọng lượng: 1.65 kg
 • Độ dầy bánh xe: 55 mm
 • Chiều cao bánh xe: 190 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 90 x 90 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSR-150RB Ø150(mm) cố định

Model:  DSR-150RB Ø150(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 160 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Trọng lượng: 1.3 kg
 • Độ dầy bánh xe: 55 mm
 • Chiều cao bánh xe: 190 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 100 x 56 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSG-130RB-LS Ø130(mm) xoay có phanh

Model:  DSG-130RB-LS Ø130(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 150 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Trọng lượng: 1.58 kg
 • Độ dầy bánh xe: 55 mm
 • Chiều cao bánh xe: 178 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 100 x 56 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSG-130RB Ø130(mm) xoay

Model: DSR-130RB Ø100(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 150 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Trọng lượng: 0.99 kg
 • Độ dầy bánh xe: 55 mm
 • Chiều cao bánh xe: 178 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 100 x 56 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSR-130RB Ø130(mm) cố định

Model: DSR-130RB Ø130(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 150 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Trọng lượng: 0.99 kg
 • Độ dầy bánh xe: 55 mm
 • Chiều cao bánh xe: 178 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 100 x 56 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DPG-130RB Ø130(mm) xoay

Model: DPG-130RB Ø100(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 130 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Trọng lượng: 1.27 kg
 • Độ dầy bánh xe: 55 mm
 • Chiều cao bánh xe: 178 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 100 x 56 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DPR-130RB Ø130(mm) cố định

Model: DPR-130RB Ø130(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 130 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Trọng lượng: 0.69 kg
 • Độ dầy bánh xe: 55 mm
 • Chiều cao bánh xe: 178 mm
 • Đường kính lỗ đục: 11 mm
 • Kích thước đế: 100 x 56 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSR-100RB Ø100(mm) cố định

Model: DSR-100RB Ø 100(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 50 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
 • Trọng lượng: 0.42 kg
 • Độ dầy bánh xe: 33 mm
 • Chiều cao bánh xe: 123 mm
 • Đường kính lỗ đục: 9 mm
 • Kích thước đế: 82 x 40 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSG-100RB-PS Ø100(mm) xoay có phanh

Model: DPR-P100RB Ø 100(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 50 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
 • Trọng lượng: 0.6 kg
 • Độ dầy bánh xe: 33 mm
 • Chiều cao bánh xe: 123 mm
 • Đường kính lỗ đục: 9 mm
 • Kích thước đế: 82 x 40 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DSG- 100RB Ø 100(mm) xoay

Model: DSG- 100RB Ø 100(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 50 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
 • Trọng lượng: 0.52 kg
 • Độ dầy bánh xe: 35 mm
 • Chiều cao bánh xe: 123 mm
 • Đường kính lỗ đục: 9 mm
 • Kích thước đế: 82 x 40 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DPR-P100RB Ø 100(mm) cố định

Model: DPR-P100RB Ø 100(mm)

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 50 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
 • Trọng lượng: 0.32 kg
 • Độ dầy bánh xe: 35 mm
 • Chiều cao bánh xe: 123 mm
 • Đường kính lỗ đục: 9 mm
 • Kích thước đế: 82 x 40 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar

Bánh xe đẩy Prestar DPG-P100RB Ø 100(mm) Xoay

Model:  DPG-P100RB

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 50 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
 • Trọng lượng: 0.5 kg
 • Độ dầy bánh xe: 35 mm
 • Chiều cao bánh xe: 123 mm
 • Đường kính lỗ đục: 9 mm
 • Kích thước đế: 82 x 40 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu
 • Dùng cho xe đẩy Prestar