• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Xe đẩy Prestar- Nhật Bản

Xe đẩy Prestar- Nhật Bản

Xe đẩy hàng Prestar NB-101 (150kg)

Model:  NB-101

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Tải trọng : 150kg
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Trọng lượng xe: 11,5 kg
 • Đường kính bánh xe : 100mm
 • Kích thước xe (DxRxC): 745 x 485 x 860 mm
 • Kích thước cả thùng(DxRxC) : 760 x 495 x 120mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền, Có chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-301 (300kg)

Model: NF-301

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Tải trọng : 300kg
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Trọng lượng xe: 19 kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Kích thước xe (DxRxC):  900 x 600 x  860mm
 • Kích thước cả thùng(DxRxC) : 915 x 615 x 120 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền. có CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-302 (300kg)

Model: NF-302

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 21 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 920 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 880 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền, Có chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-303 (300kg)

Model: NF-303

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 30 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 950 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-304 (300kg)

Model: NF-304

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng, 2 tay đẩy
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 30 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 950 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-307 (300kg)

Model: NF-307

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 31,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 910 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền, có lồng quây
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-314 (300kg)

Model: NF-314

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 28,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 950 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-315 (300kg)

Model: NF-315

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 3 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 39,5 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 970 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng PresTar TF-403

Model: PresTar TF-403

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 28 kg
 • Tải trọng : 400kg
 • Đường kính bánh xe : 130 mm
 • Kích thước: 900×600 mm
 • Kích thước sàn : 810×600 mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 220 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền.
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu.

Xe đẩy hàng Prestar NG-401-6(400kg)

Model: NG-401-6

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Tải trọng : 500kg
 • Trọng lượng xe: 36,4 kg
 • Cao tay cầm: 845 mm
 • Đường kính bánh xe : 150 mm
 • Kích thước: Dài 1240 x rộng 790 mm
 • Kích thước sàn xe: 1100 x 790 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 233 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NG-401-8(500Kg)

Model: NG-401-8

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Tải trọng : 500kg
 • Cao tay cầm: 900 mm
 • Trọng lượng xe: 40,5 kg
 • Đường kính bánh xe : 200mm
 • Kích thước sàn xe: 1100 x 790 mm
 • Kích thước xe:  Dài 1240 x rộng 790 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 288 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NG-402-8

Model: NG-402-8

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 39 kg
 • Tải trọng : 500kg
 • Đường kính bánh xe : 200mm
 • Kích thước:  Dài 1275 x rộng 790 mm
 • Kích thước sàn : 1140 x 790 mm
 • Cao tay cầm: 885 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 288 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NG-403-8

Model: NG-403-8

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 44 kg
 • Tải trọng : 500kg
 • Đường kính bánh xe : 200mm
 • Kích thước: Dài 1300 x rộng 790 mm
 • Kích thước sàn : 1050 x 790 mm
 • Cao tay cầm: 885 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 288 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền.
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng PresTar PG-502(600Kg)

Model: PG-502

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 43 kg
 • Tải trọng : 600kg
 • Đường kính bánh xe : 200mm
 • Kích thước: Dài 1300 x rộng 780 mm
 • Kích thước sàn : 1125 x 775 mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 310 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar PG-503(600Kg)

Model: PG-503

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 49 kg
 • Tải trọng : 600kg
 • Đường kính bánh xe : 200mm
 • Kích thước: Dài 1300 x rộng 780 mm
 • Kích thước sàn : 1125 x 775 mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 310 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar NG-407-8(500Kg)

Model:  NG-407-8

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 58 kg
 • Tải trọng : 500kg
 • Đường kính bánh xe : 200mm
 • Kích thước sàn : Dài 1240 x rộng 790 mm
 • Cao tay cầm: 1005 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 288 mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar PM201C

Model:  PM201C

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Sàn nhựa, tay cầm thép,
 • Tải trọng: 200kg
 • Đường kính bánh xe: 8.89cm
 • Kích thước mở: W790×D505×H900
 • Kích thước thu: W670×D490
 • Trọng lượng: 9.5 kg
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu xe : xe đẩy tay
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy hàng Prestar NF-327(300Kg)

Model: NF-327

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 2 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 40 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 910 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 1070 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar FL-361

Model: PL-363

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 27 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước sàn : Dài 1090 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 860 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Xe đẩy Prestar FL-362

Model: PL-363

 • Hãng sản xuất: Prestar
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Loại: 1 tầng
 • Di chuyển: 4 bánh
 • Màu sàn xe: xanh
 • Trọng lượng xe: 26 kg
 • Tải trọng : 300kg
 • Đường kính bánh xe : 130mm
 • Kích thước : Dài 1210 x rộng 610 mm
 • Cao tay cầm: 870 mm
 • Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
 • Loại xe đẩy hàng, đẩy tiền
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu