• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Bánh xe đẩy hàng  »  Bánh xe nhựa PU

Bánh xe nhựa PU

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø75 -> 200mm

Model:  70 – 200mm

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 80- 250 kg
 • Đường kính bánh xe : 75 – 200mm mm
 • Chiều rộng bánh xe: 32 – 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 100 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe giám xóc Nansin

Model:  150 – 200mm

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 130- 320 kg
 • Đường kính bánh xe : 150 – 200mm mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 205 – 250 mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø75mm cố định

Model:  SKM-75VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 120 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø75 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 32 mm
 • Chiều cao bánh xe: 100 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 63×40 mm
 • Kích thước mặt bích: 95×71 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 9.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø75mm xoay

Model:  STM-75VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 120 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø75 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 32 mm
 • Chiều cao bánh xe: 100 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 63×63 mm
 • Kích thước mặt bích: 81×81 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 9.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø75mm xoay có phanh

Model:  STM-75VU W-3R

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 120 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø75 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 32 mm
 • Chiều cao bánh xe: 100 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 63×63 mm
 • Kích thước mặt bích: 81×81 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 9.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø100mm cố định

Model:  SKM-100VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 170 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø100 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 32 mm
 • Chiều cao bánh xe: 144 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 80×45 mm
 • Kích thước mặt bích: 115×80 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 10.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø100mm xoay

Model:  STM-100VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 170 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø100 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 32 mm
 • Chiều cao bánh xe: 144 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 73x73mm
 • Kích thước mặt bích: 95×95 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 10.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø100mm xoay có phanh

Model:  STM-100VU W-3R

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 170 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø100 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 32 mm
 • Chiều cao bánh xe: 144 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 73x73mm
 • Kích thước mặt bích: 95×95 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 10.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø130mm cố định

Model:  SKM-130VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 180 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 38 mm
 • Chiều cao bánh xe: 177 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 100×56 mm
 • Kích thước mặt bích: 138×90 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø130mm xoay

Model:  STM-130VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 180 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 38 mm
 • Chiều cao bánh xe: 177 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 100×56 mm
 • Kích thước mặt bích: 138×90 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø130mm xoay có phanh

Model:  STM-130VU W-3R

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 260 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø130 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 38 mm
 • Chiều cao bánh xe: 177 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 82×82 mm
 • Kích thước mặt bích: 105×105 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø150mm xoay có phanh

Model:  STM-150VU W-3R

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 200 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 42 mm
 • Chiều cao bánh xe: 198 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 93×93 (87×87) mm
 • Kích thước mặt bích: 120×120 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Loại bánh: Xoay có phanh
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø150mm xoay

Model:  STM-150VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 200 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 42 mm
 • Chiều cao bánh xe: 198 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 93×93 (87×87) mm
 • Kích thước mặt bích: 120×120 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Loại bánh: Xoay không phanh
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø150mm cố định

Model:  SKM-150VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 200 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 42 mm
 • Chiều cao bánh xe: 198 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 100×56 mm
 • Kích thước mặt bích: 138×90 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø200mm cố định

Model:  SKM-200VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 250 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 112×63 mm
 • Kích thước mặt bích: 152×100 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Loại bánh xe: Cố định
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø200mm xoay có phanh

Model: STM-200VU W-3R

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 250 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 115×115 (105×105)mm
 • Kích thước mặt bích: 140x140mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Loại bánh xe: Xoay có phanh
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe đẩy Nhựa PU Ø200mm xoay

Model:  STM-200VU

 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 1- 250 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø200 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 250 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 115×115 (105×105)mm
 • Kích thước mặt bích: 140x140mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 11mm
 • Loại bánh xe: Xoay không phanh
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe giảm xóc cố định Ø150mm 75kg

 • Model:  8006-8-T1-UF-75
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 75 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 – 205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe giảm xóc xoay Ø150mm 75kg

 • Model:  8006-1-T1-UF-75
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 75 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 -205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu

Bánh xe giảm xóc cố định Ø150mm 130kg

 • Model:  8006-8-T1-UF-130
 • Hãng sản xuất: Nansin
 • Xuất xứ : Nhật Bản
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tải trọng : 130 kg
 • Đường kính bánh xe : Ø150 mm
 • Chiều rộng bánh xe: 45 mm
 • Chiều cao bánh xe: 185 – 205 mm
 • Khoảng cách các lỗ: 86×133(62×125) mm
 • Kích thước mặt bích: 113×159 mm
 • Kích thước lỗ lắp bu-lông: 13.5mm
 • Chứng nhận: CO & CQ nhập khẩu